Nach Ahall gerittene Sassen


Rt Ka-jus der Recht-Zeitige

Unser lieber Fürst

 

Eintrittsdatum: 1.12.150

gen Ahall: 10.5.162

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Textus der Vielfaltige

Unser lieber Erzherzog

 

Eintrittsdatum: 7.11.127

gen Ahall: 4.3.162

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Ho-Tschi-Bumh der Föhn-x

Unser leiwand Königliche Hoheit

 

Eintrittsdatum: 3.1.124

gen Ahall: 7.11.161

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Null Uhr 20 vom finstren Walde

Fürst

 

Eintrittsdatum: 1.11.146

gen Ahall: 14.10.161

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Schwetz-nie der alte (53)

Großfürst

 

Eintrittsdatum: 24.4.138

gen Ahall: 4.9.161

Rt Tropicus der Oekobewusste

Unser Herzog

 

Eintrittsdatum: 3.10.131

gen Ahall: 27.7.161

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt "phi" Sax der Holzwindsucher

 

Eintrittsdatum: 4.3.155

gen Ahall: 27.4.161

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Ga'rand der Schulrat-Schreck

Fürst

 

Eintrittsdatum: 9.2.114

gen Ahall: 10.2.161

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Beau-de-B-Au der Sch(l)ießfertige

Unser lieber Großherzog

 

Eintrittsdatum: 7.2.127

gen Ahall: 13.7.160

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Fit der Pan-Sproß

Unser lieber Patriarch

 

Eintrittsdatum: 3.1.99

gen Ahall: 4.6.160

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Agon der Hieb- und Strichfeste

Unser lieber Kurfürst

 

Eintrittsdatum: 3.11.119

gen Ahall: 15.6.159

 

Schlaraffischer Nachruf

Rt Caro-Hertz der Spätheimkehrer

Graf

 

Eintrittsdatum: 30.4.154

gen Ahall: 9.6.159

 

Schlaraffischer Nachruf


ABDELKATER a.U. 43
ACHIMELLES a.U. 57
AGON a.U. 159

AKIBA a.U. 108
ALEMBICUS a.U. 127
ALSO a.U. 73
ANA-LYSE a.U. 103
ANTIQUARIUS a.U. 119
APPEAL a.U. 113
AQUAEDUX a.U. 119
ASTRACHAN a.U. 66
AURICULA a.U. 59
AUSGERUTSCHT a.U. 109
BABY a.U. 59
BARDE a.U. 78
BASSO a.U. 75
BAZI a.U. 104
BEAU-DE-B-AU a.U. 160

BECKMESSER a.U. 28

BEN RHENANUS a.U. 153
BEMMCHEN a.U. 77
BERTRAM a.U. 26
BOBELE a.U. 122
BONDIFEX a.U. 127
BOTANIKUS a.U. 109
BRIGANT a.U. 120
BULLENBEISSER  a.U. 67
CAROZZA a.U. 136
CARO HERTZ a.U. 159

CELLINI a.U. 71
COMPOSITORE a.U. 128
CONZILLIANT  a.U. 136
DEEZ a.U. 135
DELIKAT a.U. 101
DIGITUS a.U. 132
DIN-SKOL a.U. 117
DOCH a.U. 73
DOCTOR CUM LAUTE a.U. 69
DON QUI a.U. 72
DRIBBDERBACH a.U. 40
DURST a.U. 132
ECKERMANN a.U. 105
EHM-ABLE a.U. 102
EHRENPREIS a.U. 121
ER ADONIS a.U. 99
ER AMATI a.U. 151
ER ARION a.U. 73
ER BASTL a.U. 114
ER BELCAMPO a.U. 122
ER BELL'FIGUR a.U. 157

ER CANDIDUS a.U. 94
ER CRAVALLO a.U. 146
ER DRAHTKRAFT a.U. 96
ER EBERHARD a.U. 114

ER EBIGON a.U. 156
ER EDISON  a.U. 152
ER FANTAST a.U. 93
ER FLORETT a.U. 157

ER FREQUENZ a.U. 146
ER GEWALTIG a.U. 144
ER GOSCHELBAUER  a.U. 108
ER GUIDOTTO a.U. 111
ER GUTHERZ a.U. 110
ER HEER-UFF a.U. 109
ER HEXAGORAS a.U. 134
ER IDYLL a.U. 96
ER JAFFET a.U. 93
ER JURICELLO a.U. 159

ER KIENTJE a.U. 148
ER LACHFEX a.U. 127
ER LUCIFER a.U. 99
ER MEPHISTO a.U. 145
ER MONTE PILLO a.U. 122
ER PAPYRO a.U. 95

ER PIEPENBRINGK a.U. 157

ER REITSDEMIT a.U. 160

ER RHEINGOLD a.U. 107

ER SAN SKRIBIT  a.U. 131

ER SCHWETZ-NIE a.U. 161

ER STICHELFEX a.U. 156

ER STUNDENLANG a.U. 107

ER THERMAL a.U. 114

ER VARIUS a.U. 121

ER ZWENG-ZWENG a.U. 93

EISZAPFEN  a.U. 66

ERG a.U. 133
EßTHETIKUS  a.U. 131
EVENTILATOR  a.U. 79
FA-UHU a.U. 105
FEGER a.U.  89
FELDSCHER a.U. 100
FIT a.U. 160

FRECHDACHS a.U.   95
FREIWEG a.U. 117
FRIEDMUND a.U. 78
FROHFEX a.U. 113
FRUNDSBERG a.U. 109
FUHRIOSO a.U. 122
FÜLLANTROP a.U.  92
GA'RAND a.U. 161

GOLD a.U. 51
GOLDHERZ a.U. 78
GROSSARTIG a.U. 61
HAARNIX a.U.155
HARALD a.U. 96
HARMLOS a.U. 102
HEIMCHEN a.U. 91
HERZBENGEL a.U. 73
HIBBDERBACH a.U. 70
HO-TSCHI-BUMH a.U. 161

INTELLIGENZ a.U. 99
I-ON a.U. 102
IRONIMUS a.U. 104
JETZE a.U. 108
JÖRGL a.U. 75
JUCHHEI a.U. 57
JUNKER ARNOLD a.U. 70
KABBA-LISZT a.U. 83
KA-JUS a.U. 162

KA-RUH-SO a.U. 71
KAVALERO a.U. 108
KEMPINSKI a.U. 96
KINEMA a.U. 96
KLAGS a.U. 129
KLANG a.U. 62
KLAVIOSTRO a.U. 132
KLEIN-ZACK a.U. 102
KOHINOOR a.U. 51
KOKSL .U. 105
KRIEH DIE KRÄNK a.U. 95
KRITIKUS a.U. 84
LABEO a.U. 97
LA-ME-LU a.U. 102
LEDERSTRUMPF a.U. 66
LEOPOLD a.U. 137
LICHT a.U. 124
LUFTHANSL a.U. 152
L'YRONIKUS a.U. 110
MACH ICH a.U. 129
MAH-JONG a.U. 116
MARQUIS PROSA a.U. 132
MARTINUS a.U. 121
MAX a.U. 58
MEGA-BIT a.U. 145
MEPHISTO a.U.  60
MERCANTO a.U. 100
MINNELUSTa.U. 144
MODIOR a.U. 122
MOTIV a.U. 81
MUFFEL a.U. 107
MY-LORD a.U. 99
NANSENS a.U. 130

NULL-UHR-29 a.U. 161

NUWENNSCHON a.U. 90

O AHAHA PLEM PLEM
a.U. 97

 

ODYSSEUS a.U. 135

OECONOS a.U. 137

ONKEL MAX a.U. 70

OSIRIUS a.U. 119

PARI a.U. 119

PATENT a.U. 63

PEGASINUS a.U. 119

PFOINEMANN a.U. 56
"PHI"SAX a.U. 161

PLADO a.U. 113
PONTIFEX a.U. 86
PRACKSITELES a.U. 82
PRAGANINI a.U. 94
PUFFERL a.U. 70
QUELL a.U. 137
QUERCUS II a.U. 115
REDEFLUß a.U. 135
REIMDICH a.U. 74
REIMSPRUDEL a.U. 141
RHADAMES a.U.   83
RODEL a.U. 64
ROLLERICH a.U. 116
ROTA-ROTA a.U. 93
RUSTI-CANIO a.U. 100
SABBERTET a.U. 56
SARASTRO a.U. 64
SARKASTRO a.U. 139
SAROSTRA a.U. 104
SATAN a.U. 71
SATYR a.U. 59
SCHMÄCHTIG a.U. 105
SCHMERZLOS a.U. 69
SCHMISSIG a.U. 143
SCHMUCKLER a.U. 129
SCHÜTTELROST a.U. 111
SCHWANENRITTER a.U. 119
SEEFEST a.U. 153
SEH-LACHS a.U. 129
SILESIUS a.U. 109
SINDBAD a.U. 95
SIR OBLONG FITZOBLONG a.U. 139
SKALDE a.U. 94
SKARNITZEL a.U. 95
STOLTZE a.U. 59
STRETTA a.U. 99
STÜRMER a.U. 104
SUDETHIKUS a.U. 123
SYLVESTER a.U. 77
TARIMUND a.U. 77
TATZELWURM a.U. 62
TERWAL a.U. 120
TEXTUS a.U. 162

TIPP-TOPP a.U. 63
TOPAS a.U. 113
TRANQUILEO a.U. 127
TROPICUS a.U. 161

TUPF a.U. 121
TURBULENT a.U. 124
ULLY a.U. 79
UNKENSTEIN a.U. 64
VIVI-SECT ?  a.U. 65
VOGELSANG a.U. 74
VOLLMUND a.U. 26
VOM SCHLICHTE a.U. 105
VON TREFFLICH a.U. 90
VORLAUT a.U. 86
WACHTEL a.U. 109
WALLENSTEIN a.U. 26
WATZ a.U. 40
WILDFEUER a.U. 98
WILLIFEX ?  a.U. 128
WIRBELWITZ a.U. 65
YBBS a.U. 148
YLLAS a.U. 26
ZAHLBERTO a.U. 76
ZIMBELSPRINGER a.U. 151
ZINNOBER a.U. 119

 

Detaillierte Ahalla-Tafeln sind beim Kantzlerambt erhältlich.